آسانسور اصل سیستم کنترل

آثار کنترل آسانسور که متوقف کردن این کنترل آسانسور پانل، دکمه آسانسور خط کنترل خروجی به طور مستقیم به MAX گسترش آسانسور پایانه های خروجی ماژول (شروع رله و سمت مشترک) متصل می شود. در حالت عادی، ترمینال خروجی هیئت مدیره گسترش با آسانسور کنترل در حالت قطع است و سیگنال دریافت نمی کنند. وقتی خواننده می خواند کارت معتبر، ترمینال خروجی متناظر با روشن، مربوط به اقدام رله خروجی با فشار دکمه کف آسانسور،، کنترل منطق آسانسور سیگنال به شروع در حال اجرا دریافت می کند.

یک جفت: کنترل آتش

بعدی: سیستم PLC

کاتالوگ محصولات
تماس با ما
مپ: +8613664112700
TEL: + 86-24-83786630
فکس: + 86-24-23782973
ایمیل: zhangruiyan@sylg.cn