دکمه فرمان

فرمان خودرو و کنترل تماس طبقه

اتومبیل در داخل جعبه کنترل مربوط به هر طبقه یک دکمه با یک نور را تنظیم کنید،

سیستم کنترل آسانسور نیز دکمه فرمان به نام. پس از مسافر وارد ماشین و دکمه را فشار ایستگاه مقصد برای رفتن، نور را فشار دهید روشن است، این است که، دستورالعمل است در ماشین ثبت نام شده، و بعد از عمل به ایستگاه مقصد، دستورالعمل لغو می شود و نور دکمه است خاموش. سیگنال آسانسور پاسخ ایستگاه است از طریق کف از درب کنار دکمه برای رسیدن به. کنترل سیگنال و یا مجموعه ای کنترل انتخابات از آسانسور، علاوه بر به طبقه بالا را تنها تحت دکمه تماس، پایین از دکمه پاسخ، بقیه هر لایه به بالا و دکمه تماس را پایین.

کاتالوگ محصولات
تماس با ما
مپ: +8613664112700
TEL: + 86-24-83786630
فکس: + 86-24-23782973
ایمیل: zhangruiyan@sylg.cn