با توجه به طبقه بندی کنترل

1، ماشین دسته کنترل سوئیچ سیستم برق و کنترل آسانسور.

2، دکمه ماشین کنترل سوئیچ سیستم برق و کنترل آسانسور.

3، ماشین خارج دکمه کنترل سوئیچ سیستم برق و کنترل آسانسور.

4، ماشین در داخل و خارج دکمه کنترل سوئیچ سیستم برق و کنترل آسانسور.

5، کنترل سیگنال از سیستم برق و کنترل آسانسور.

6، مجموعه ای از کنترل انتخابات از سیستم کنترل الکتریکی آسانسور.

7، دو کنترل موازی از سیستم برق و کنترل آسانسور.

8، گروه سیستم های کنترل الکتریکی کنترل آسانسور.

کاتالوگ محصولات
تماس با ما
مپ: +8613664112700
TEL: + 86-24-83786630
فکس: + 86-24-23782973
ایمیل: zhangruiyan@sylg.cn